Poptávka

 

 

Pokud nemáte jasné představy o požadované podobě modelu, rádi vám nabídneme a případně doporučíme různé varianty (např. z naší fotogalerie)

 

Při poptávání výroby modelu doporučujeme zamyslet se nad níže uvedenými body, které je vhodné ujasnit pro vypracování co nejpřesnější nabídky:

      

     1. Jaká je dostupná výkresová dokumentace pro nabídku i případnou výrobu
     2. Termíny zahájení prací (dodání finálních podkladů) a odevzdání modelu
     3. Požadavky na zpracování modelu (detaily, barevnost ....)
     4. Účel, k jakému má model sloužit (marketing, výstava, ...)

 

 Specifikace požadavků na zpracování modelu:

 

    * měřítko a rozměry modelu doporučujeme volit  s ohledem na manipulaci (dveřní otvory) a dopravu (více než cca 1 x 2 m). Při skládání z více dílů vznikají rušivé      spáry

    * situace s vyznačením výřezu modelu a výškovým zaměřením
    * požadavky na materiály
    * míru detailu řešených a neřešených objektů
    * barevné zpracování (abstrahované nebo reálné) - navrhované barevnosti lze upravit podle požadavků zadavatele (pro cenovou nabídku nejsou důležité odstíny,  ale počty barev na modelu)
    * zeleň
    * nasvícení modelu (různé formy řízení)
    * opatření modelu krytem, případně přepravním boxem
    * či jiné speciální požadavky

 

 

 

Pro výrobu modelu je následně vhodná výkresová část nejlépe v datech pro programy Rhinoceros 4 a CorelDRAW 11 (formáty 3dm, 3ds, igs, iges, stl, dgn, skp, cdr, dwg, dxf, pdf s měřítkem..... atd.).


    * situace s vyznačením rozsahu modelu a výškovým zaměřením

    * 3D model
    * řezy
    * pohledy
    * pohledy na střechy (výkres, nebo letecký snímek)
    * vizualizace, příp. axonometrie
    * fotodokumentace

 

 

Tyto všechny položky samozřejmě  nejsou nutné, neboť vše je věc jednání, ale dodržením tohoto postupu se naše vzájemná komunikace výrazně urychlí a zpřesní.

 

 

 

Napište nám: ametc@seznam.cz