O nás


Náš atelier vznikl v roce 1994 jako sdružení tří modelářů - Pavla Jedličky a Ivany a Ilji Žežulkových
 
 
Výrobou modelů jsme se však začali zabývat již daleko dříve.
Začínali jsme v Architektonické službě v atelieru Vlastimila Slívy (1981-90),  následně v období 1990-94 u Vladimíra Jeníka.
Název naší firmy napovídá, že v naší tvorbě dominují modely architektonické, další skupinu pak tvoří modely technologické, designérské a modely pro film a reklamu.
Samostatnou kapitolou je tvorba a restaurování modelů pro významné muzejní instituce (Národní Galerie, NTM, Správa Pražského hradu, Muzeum hl. města Prahy, Východočeské muzeum v Hradci Králové, Fragnerova galerie, atd)
V základní sestavě pracujeme tři. Pokud to rozsah zakázky a odborná náročnost vyžaduje, máme k dispozici široký okruh externích pracovníků.
Vybavení našeho atelieru umožňuje práci s plastickými hmotami a přírodními materiály. V poslední době jsme se začali zabývat výrobou  exkluzivních modelů dřevěných.
Součástí našeho strojního vybavení je, CNC fréza, řezací plotr. Subdodávkami řešíme 3D tisk, řezání laserem a vodním paprskem. Pro zvýšení efektu, dle přání klienta, provádíme prosvícení modelů (různé varianty řízení).
Součástí každého modelu je vysoce kvalitní kryt z plexiskla, můžeme však zajistit i kryt skleněný, či přepravní bednu.


Rozhodujete se pro model?

Modelování spojuje ideu s hmotou. Zhmotnění myšlenky pomocí modelu nás provází od počátků lidského vědění.
I dnes, v době digitálních technologií má v projektování své nezastupitelné místo. Slouží jako nástroj komunikace, prezentace i dokumentace a nelze ho nikdy zcela nahradit kupříkladu vizualizací.
Prostřednictvím modelu lze celý projekt vnímat jako celek, dobře se zorientovat v prostoru, jsou patrné třeba tloušťky konstrukcí, použitý materiál a jiné důležité věci. Je dobré si uvědomit, že model vzniká na podobných principech, jako stavba, proto může sloužit k ověřování postupů, představ a myšlenek, někdy se na modelu přímo projektuje.
Developer, či investor jistě zase ocení příležitost, jak prestižní a zároveň názornou formou, nabídnout stavbu případnému zájemci.
Další a neméně důležitou skupinu tvoří modely výstavní. Tyto už mohou spadat do kategorie výtvarného  umění.