Home

 

Výroba modelů:

 

 • architektonické modely:
  • modely historických objektů
  • rodinné a bytové domy
  • dopravní stavby a průmyslové objekty
  • urbanistické modely a plastické mapy
  • sportovní a vzdělávací objekty
  • obchodní, administrativní a polyfunkční objekty 

 

 • technologické modely a makety strojů
 • miniatury památek
 • modely a rekvizity pro film a reklamu
 • modelové ztvárnění designérských návrhů 
 • restaurování modelů
 • sběratelský model - Müllerova vila od Adolfa Loose 
 • prodej modelových doplňků
 • výstavní stánky včetně aranžování
 • informační a orientační systémy
 • signmaking
 • foto a videodokumentace modelů 

 

  

  

  

  

 


Production models:

 

Architectural models:

 • models of historic buildings
 • family and apartment houses
 • road construction and industrial buildings
 • urban models and bump maps
 • sports and educational facilities
 • business, administration and multipurpose buildings

 

Thumbnails monuments

Technological models and models of machines
Models for film and advertising
Model design design proposals
Restoration models
Collecting model - Villa Müller by Adolf Loos